RI&E

Elke werkgever moet nadenken over de arbeidsomstandigheden in zijn bedrijf. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt een belangrijk onderdeel van die arbeidsomstandigheden. De RI&E is een lijst waarmee bedrijven in kaart brengen welke risico’s in hun bedrijf voorkomen. Op basis van die lijst kunnen maatregelen worden genomen.

Met de RI&E wordt een plan van aanpak (PvA) gemaakt, waarin staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. 

De bakkerijsector (ambacht) heeft geen branche-RI&E. Als u een RI&E gaat opstellen, kan uw arbodienst u daarbij ondersteunen. Heeft u nog geen arbodienst? Kies dan voor een arbodienst die de bakkerijsector kent.
 

Meer informatie en contact

  • Voor meer informatie over de RI&E kunt u contact opnemen met de NBOV.
  • Achtergrondinformatie over de RI&E vindt u op http://www.rie.nl/