bestuur
ledenvergadering

Bestuur

 

Het NBOV-bestuur bestaat uit minimaal 6 en maximaal 9 bestuursleden, die samen een goede afspiegeling zijn van de leden: brood- en banketbakkers en ondernemers met verschillende bedrijfstypen. De bestuursleden (her)kennen de belangen, vragen en problemen van de leden. De bestuursleden komen uit verschillende delen van het land, zodat de verschillende regio’s goed zijn vertegenwoordigd.

 

Het bestuur bepaalt de strategie en beleidslijnen van de vereniging, zoals afgesproken in de algemene ledenvergadering. De uitgangspunten worden vastgelegd in een beleidsplan. Daarnaast houdt elk bestuurslid zich bezig met een specifiek hoofdonderwerp. Daardoor is hij of zij ook klankbord van en naar de leden.

 

Meer informatie:

Algemene Ledenvergadering (ALV)