Zout

Zout is de smaakmaker in vele bakkerijproducten, maar ook onderwerp van vele discussies in de bakkerij. Voor de NBOV speelt het thema zout een rol in de belangenbehartiging in de sector, richting de overheid en andere instanties.

Zoutreductie

De bakkerijsector heeft vanaf 2009 het zoutgehalte in brood in twee stappen verminderd. Het wettelijke zoutgehalte op drogestofbasis is 1,8%. Dit staat in het Warenwetbesluit Meel en brood. De factsheet Zout vat deze wet samen. In 2017 is de brooddefinitie aangepast, waardoor meer broodsoorten onder het wettelijke zoutgehalte vallen. Hiermee neemt de bakkerijsector haar verantwoording voor brood als gezond basisproduct.

NBOV Factsheet Zout

NBC dossier Zout

Op de website van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) is een dossier zout aangemaakt, met praktische informatie over zout in brood en oplossingen voor mogelijke technische problemen.

 

Bakkerszout (voor alle bakkerijproducten)

Het broodzout in brood is in 2008 vervangen door bakkerszout, waaraan jodium is toegevoegd (gejodeerd zout). In 2008 spraken de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport af dat gejodeerd zout kan worden toegepast in alle bakkerijproducten. Daardoor is het gebruik van zout eenvoudiger voor de bakker en krijgt de consument via meerdere producten jodium binnen, dat van belang is om gezondheidsproblemen te voorkomen. In oktober 2008 hebben alle bakkers een brief ontvangen met hierin uitleg over bakkerszout.

Brief convenant bakkerszout - juni 2008