Organisatie

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst heeft de werkgever verschillende civielrechtelijke verplichtingen.  Daarnaast gelden er bijzondere regels ter bescherming van de werknemer. Naast civielrechtelijke verplichtingen, gelden ook fiscale regels die betrekking hebben op administratieve verplichtingen.

Personeelsdossier

Het aanleggen en bijhouden van personeelsdossiers is belangrijk, zowel voor grote als voor kleine organisaties. In het algemeen bevat een personeelsdossier gegevens en documenten uit de volgende vijf hoofdgroepen:

  • persoonlijke gegevens
  • contracten en arbeidsvoorwaarden
  • functioneren en ontwikkeling
  • ziekteverzuim
  • diversen

Checklist personeelsdossier

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Bewaartermijn gegevens personeelsdossier

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Sollicitatiegegevens

Het is gebruikelijk dat een organisatie sollicitatiegegevens verwijdert uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wel kan de sollicitant toestemming geven om zijn gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor de sollicitant komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk.

 

Loonbeslag

Het kan gebeuren dat u een brief ontvangt van een deurwaarderskantoor dat beslag wordt gelegd op het salaris van een werknemer. Het Stappenplan loonbeslag helpt bij het nauwgezet voldoen aan de voorwaarden bij loonbeslag.

Stappenplan loonbeslag

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Ondernemingsraad

De wet schrijft voor dat een ondernemer die in de regel vijftig of meer werkzame personen in zijn onderneming heeft een ondernemingsraad (OR) moet instellen. Maar dat betekent niet dat iedere ondernemer dat ook braaf zal doen. Een echte sanctie op het niet hebben van een OR is er niet, maar de werknemers kunnen wel van hun werkgever eisen dat hij een or instelt. Het instellen van een ondernemingsraad is de verantwoordelijkheid van de ondernemer, immers hij is degene die ‘de onderneming in stand houdt’.

Draaiboek voor verkiezingen OR

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV