Arbeidsvoorwaarden en cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersverenigingen (vakbonden). In een cao zijn arbeidsvoorwaarden opgenomen die gelden voor de arbeidsovereenkomsten in de sector of het bedrijf waar de cao op van toepassing is. 

Cao

De geldende cao voor het bakkersbedrijf loopt van 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2019. Op 19 oktober 2018 zijn de cao-artikelen gemoderniseerd. Om de nieuwe artikelen in vergelijking met de oude artikelnummers makkelijk te vinden kunt u onderstaande transponeringstabellen gebruiken. De cao liever digitaal bekijken? Dat kan hier!

Cao Bakkersbedrijf

Bijlage cao Bakkersbedrijf

Cao Bakkersbedrijf moderne versie

Bijlage cao Bakkersbedrijf moderne versie

Transponeringstabel op volgorde van oud naar nieuw

Transponeringstabel op volgorde van nieuw naar oud

Pensioen

Als werkgever in de bakkersbranche regelt u, volgens de wet, het pensioen voor uw werknemers. Met het pensioen van het Bakkers Pensioenfonds bouwen zij pensioen voor zichzelf op. Daarnaast zijn de partner en/of kinderen verzekerd van inkomen bij overlijden van de werknemer. Op de site van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf logt u in voor alle informatie die u nodig heeft.