Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. In een gebonden toestand vormt asbest geen gevaar voor de gezondheid. Als asbestvezels losraken, kunnen ze wel gevaarlijk zijn.

Ingeademde losse asbestvezels lopen vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Losse vezels die hiervoor te groot zijn, kunnen zich verplaatsen naar omringende weefsels in het lichaam. Hierdoor kan de gezondheid ernstig worden aangetast. Om dit te voorkomen, heeft de bakkerij- en zoetwarensector een aantal maatregelen genomen, waaronder de Handreiking Asbest en Asbest Quickscan.

 

Handreiking Asbest

In 2016 hebben de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ), FNV Bondgenoten en bureau Oesterbaai een handreiking Asbest ontwikkeld. Deze handreiking bevat praktische informatie over de omgang met asbestproblematiek.

Handreiking Asbest

Quickscan asbest

Begin 2017 heeft de bakkerij- en zoetwarensector besloten tot een kosteloze quickscan op asbest. De quickscan:

  • is beschikbaar voor alle productielocaties in de bakkerij- en zoetwarensector in Nederland;
  • geeft u als ondernemer inzicht in de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de procesinstallaties, gebouwen en gebouwgebonden installaties;
  • brengt de risico’s voor de gezondheid en de producten in kaart.

Na de quickscan ontvangt u een lijst met maatregelen die u moet nemen. De resultaten van de quickscan ontvangt u schriftelijk; dit is het bewijs dat uw bedrijf deskundig is gescand. 

De scan wordt uitgevoerd door SGS Search, een gecertificeerd inspectiebureau. Het onderzoek wordt in 2017 en begin 2018 uitgevoerd en zal 1 tot 4 uur in beslag nemen, afhankelijk van uw bedrijfsgrootte.

Vindt de inspecteur tijdens de quickscan verdacht materiaal, dan wordt een monster meegenomen voor analyse. Treft het laboratorium asbest aan en is er een risico op vrijkomen van asbest, dan wordt de ondernemer geadviseerd om een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren.

Bureau ‘Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf’ coördineert het onderzoek. De quickscan is kosteloos dankzij de financiering van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf/Zoetwaren.

Voorjaar 2018 worden de resultaten van de quickscan verwacht.

 

Meer informatie

www.veiligengezond.com