Warenwetbesluit

In het Warenwetbesluit staan de wettelijke definities voor onder andere meel, brood en het zoutgehalte van brood. Op 1 oktober 2017 is de wet aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de definitie van ‘brood’ verruimd is, en dat de definitie voor volkoren duidelijker is geworden. 

Door de verruiming van de brooddefinitie vallen meer broodsoorten onder de wettelijke zoutnorm van 1,8% op droge stof. Voorbeelden van broodsoorten die daar sinds 1 oktober 2017 onder vallen, zijn glutenvrije broden en gevulde broden. In de factsheet Warenwetbesluit Meel en brood vindt u hierover meer informatie. 

NBOV Factsheet Warenwetbesluit Meel en brood

De bakkerijsector voert gesprekken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over verdere aanpassing van het Warenwetbesluit Meel en brood. Daarbij gaat het onder andere over de definities voor meergranenbrood, (zuur)desem, (zuur)desembrood, speltbrood en de drogestofeis voor broden in de middencategorie. Dit zijn broden met een gewicht tussen een heel en half brood in.