Warenwetbesluit

In het Warenwetbesluit staan de wettelijke definities voor onder andere meel, brood en het zoutgehalte van brood. Per 1 juli 2020 wordt de wet aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn de aanduidingen voor meergranenbrood, (zuur)desem, (zuur)desembrood, en de drogestof-eis voor midden- of middengroot brood. De NBOV-factsheet Warenwetbesluit Meel en brood beschrijft in het kort wat het Warenwetbesluit regelt en waaraan u moet voldoen.

NBOV Factsheet Warenwetbesluit Meel en brood

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Tijdlijn stappenplan wijzigingen Warenwetbesluit Meel en brood

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Informatiebijeenkomsten

De geplande bijeenkomsten over het vernieuwde Warenwetbesluit Meel en brood op 16 april, 20 april, 26 mei en 28 mei gaan niet door vanwege de maatregelen die het kabinet heeft genomen rondom de bestrijding van het coronavirus. Alle bijeenkomsten, ook met minder dan honderd mensen, worden tot en met 1 juni verboden.

Zodra het weer mogelijk is om bijeenkomsten te houden, informeren wij u over de nieuwe data.