Warenwetbesluit

Het Warenwetbesluit beschrijft de wettelijke definities voor onder andere meel, brood en het zoutgehalte van brood. Op 1 oktober 2017 is de wet  de aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn de verruiming van de brooddefinitie en verduidelijking van de definitie voor volkoren. 

De verruiming van de brooddefinitie zorgt ervoor dat meer broodsoorten onder de wettelijke zoutnorm (1,8% op droge stof) vallen. Voorbeelden zijn glutenvrije broden, gevulde broden etc. U heeft  tot 1 oktober 2018 de tijd om recepturen aan te passen. Onderstaande factsheet  geeft u aanvullende informatie. 

NBOV Factsheet Warenwetbesluit Meel en brood

Met het Ministerie van VWS voert de bakkerijsector gesprekken over het verder aanpassen van het Warenwetbesluit Meel en brood. Onderwerpen daarin zijn: de definities voor meergranenbrood, (zuur)desem, (zuur)desembrood, speltbrood en de droge stof eis voor broden in de midden categorie.