Specsplaza

Specsplaza is de ingrediëntendatabank voor de bakkerijketen. Specsplaza stroomlijnt de informatie-uitwisseling over de samenstelling van grond- en hulpstoffen. De databank voorkomt dat producenten van grondstoffen hun gegevens op meerdere plaatsen moeten invoeren en dat bakkers voor deze gegevens meerdere bronnen moeten raadplegen. Daardoor besparen deelnemers aan Specsplaza tijd en geld.

De NBOV neemt deel aan het werkoverleg Specsplaza en helpt de aanvullingen op de uniforme ingrediëntbenamingen te beoordelen. Daarnaast helpt de NBOV bij het servicedocument voor etikettering dat leerlingen en leerbedrijven bekend maakt met Specsplaza.

 

Servicedocument Specsplaza

In 2012 is het servicedocument voor etikettering samengesteld. Dit document bevat basisopdrachten over etiketteren voor mbo-leerlingen en biedt praktische tips en opdrachten om leerlingen met Specsplaza en ingrediëntenspecificaties kennis te laten maken en te laten werken. Hierdoor kunnen zij u als ondernemer helpen bij de informatievoorziening, bijvoorbeeld aan klanten. Meer informatie vindt u ook op de Specsplaza website

Servicedocument Specsplaza