Plaagdieren

Plaagdieren, zoals muizen, vormen een risico voor de volksgezondheid. Om dierplagen te voorkomen zijn wering, goede hygiënische praktijken en een ingangscontrole van grondstoffen van belang. De NBOV onderhoudt nauw contact met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Nederlandse Vereniging voor Plaagdiermanagementbedrijven (NVPB). Met hen kijken wij naar manieren om dierplagen in bakkerijen binnen de perken te houden.


Plaagdierpreventie en plaagdierbestrijding

Plaagdieren mogen niet op plaatsen komen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard, en mogen niet in andere bedrijfs- en verblijfsruimten aanwezig zijn. Plaagdieren weren is daarom van groot belang. Dat kan bijvoorbeeld door horren of een drempel te plaatsen, of door gaten in muren en plafonds te dichten.

 

Een professioneel plaagdiermanagementbedrijf kan u adviseren over wering van plaagdieren. Denk hier ook aan bij een verbouwing of nieuwbouw van uw bedrijf. Door bij de bouw al preventieve maatregelen te nemen, bent u de plaagdieren een stap voor.

 

Als u toch plaagdieroverlast krijgt, dan dient deze professioneel bestreden te worden door personen met een erkend vakbekwaamheidsdiploma. Als u of uw medewerkers niet in het bezit zijn van een erkend vakbekwaamheidsdiploma, kunt u een plaagdiermanagementbedrijf inhuren. Dit bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat de bestrijding gebeurt door iemand met een erkend vakbekwaamheidsdiploma.

 

Plaagdieroverlast in winkelcentra of winkelgebieden

Plaagdieroverlast in winkelcentra of –gebieden is niet alleen een zaak van voedingsmiddelenbedrijven. Daarom heeft de NVWA in 2011 een actieplan opgesteld en is, samen met onder andere de NBOV, een gezamenlijke aanpak voor de bestrijding van plaagdieren geschreven. Dit document geeft handvatten om met de gemeente, andere ondernemers en of bewoners te kijken naar plaagdierbeheersing. Neem dit document ook mee als u uw bedrijf wil verbouwen of wanneer een u nieuwe winkel in bijvoorbeeld een winkelcentrum opent.

 

In de handhaving van de NVWA heeft het beheersen van plaagdieren een vaste plaats. Als u overlast heeft, dan wordt gevraagd welke maatregelen u heeft genomen om de plaag te bestrijden. Op de NVWA-website is meer informatie over plaagdieroverlast te vinden.

Samen plaagdieren bestrijden

Lijmplaten

Het bestrijden van muizen en ratten met lijmplaten is verboden. Dit staat in de wet Natuurbescherming. Wanneer alles op het gebied van wering en bestrijding is geprobeerd en de volksgezondheid of de voedselveiligheid in gevaar blijven, kan een ontheffing worden aangevraagd om lijmplaten te gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie de website van uw provincie of vraag het uw plaagdiermanagementbedrijf. Zij kunnen de eventuele ontheffing verlenen.