NVWA

De NBOV overlegt regelmatig met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarnaast informeert de NBOV haar leden over onderwerpen die met de NVWA te maken hebben, en helpt ze leden bij het schrijven van zienswijzen en bezwaarschriften aan de NVWA, als dat nodig is.

De NVWA controleert in Nederland de voedselveiligheid. Een controleambtenaar van de NVWA inspecteert een bakkerij om te beoordelen of de wetgeving wordt nageleefd. Daarnaast geeft de NVWA informatiebladen en beleidsregels uit: leidraden waarmee u als bakker of ondernemer aan de wetgeving kunt voldoen. 

 

Openbaar maken controlegegevens

De Tweede Kamer heeft de NVWA opdracht gegeven om controlegegevens openbaar te maken. Sinds 2013 gebeurt dit met de controlegegevens van lunchrooms en vanaf eind 2019 kunnen consumenten de controlegegevens van de horeca raadplegen. Daarna volgen gefaseerd de resultaten van andere sectoren. Het is nog niet duidelijk wanneer de bakkerijsector volgt. De NBOV houdt u hiervan op de hoogte. De NVWA informeert u altijd wanneer de controlegegevens van uw bedrijf openbaar gemaakt worden.
 

Waarschuwing of boete ontvangen?

Wanneer bij een NVWA-inspectie blijkt dat uw bedrijf niet voldoet aan de wetgeving, dan kan een waarschuwing of een rapport van bevindingen worden opgesteld. Reageert u bij een waarschuwing niet op het schrijven van de NVWA, dan volgt altijd een betaalde herinspectie. Dit kunt u voorkomen door contact op te nemen met de NBOV. Wij kunnen u helpen om een zienswijze op te stellen en geven u tips om weer op het juiste spoor te komen.

Artikelen / Branche
Inspecties weer opgestart
Artikelen / Voedselveiligheid
NVWA publiceert Handboek Etikettering
Artikelen / Branche
NVWA: waarschuwing eieren
Artikelen / Info en advies
Inspectie? Zo bent u voorbereid!