Etiketteren

Een Europese verordening zorgt ervoor dat etiketten op levensmiddelen in heel Europa op dezelfde manier worden opgesteld. Deze verordening geldt ook voor het etiketteren van bakkerijproducten. De NBOV informeert haar leden hierover.

Daarnaast behartigt de NBOV de belangen van haar leden. Dit heeft ertoe geleid dat:

  • ambachtelijke bakkers de allergeneninformatie bij niet-voorverpakte producten mondeling mogen verstrekken;
  • bij ambachtelijke voorverpakte producten de voedingswaardedeclaratie niet hoeft te worden vermeld.

 

Warenwetbesluit Etiketteren

In Nederland zijn de eisen voor etiketteren vastgelegd in het Warenwetbesluit Etiketteren van levensmiddelen. Deze wet is de omzetting van de Europese verordening naar de Nederlandse wet. In de wet staat wanneer een product een etiket krijgt en waaraan dit moet voldoen. In de uitgave Nieuwe Productinformatie Verordening uit 2013 leggen wij uit welke eisen aan een etiket worden gesteld. In 2018 wordt deze special vervangen door een factsheet met extra informatie.

Special Het Nieuwe Etiketteren

Niet-voorverpakte levensmiddelen

Er was al onderscheid tussen voorverpakte en niet-voorverpakte artikelen. Voor december 2014 vielen alleen de onverpakte en de dagverse verpakte producten onder de categorie niet-voorverpakt. Sinds december 2014 vallen ook langer houdbare producten waarvan dagelijks een werkvoorraad wordt aangelegd, onder niet-voorverpakte producten. De NVWA heeft hiervoor een beslisboom opgesteld. Daarmee kunt u aan de hand van de voorbeelden zien welke verplichtingen er per type product gelden.

Informatieblad (niet-)voorverpakte producten

NBOV Factsheet Allergeneninformatieverstrekking

Meer informatie over de etikettering van levensmiddelen en over de beslisboom op de website van de NVWA.

 

Procedure inbakverliezen

Bakkerijproducten verliezen tijdens het bakken een deel van het aanwezige vocht uit de receptuur. Dit inbakverlies neemt u mee bij de berekening van de ingrediëntenlijst en de voedingswaardedeclaratie op het etiket. De procedure daarvoor is opgenomen in de informatiebrochure en begeleidende brief van de NVB, de NBOV en het NBC.

Inbakverlies

Procedure inbakverliezen