Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een complex en belangrijk onderwerp in de bakkerij. Door voedselveilig te produceren, voorkomt een bakker dat consumenten ziek kunnen worden van de producten.

 

Bij het onderwerp voedselveiligheid verdedigt de NBOV de belangen van haar leden. Dit gebeurt door overleg met de overheid, met partners uit de sector, in Europa en door u te informeren over diverse onderwerpen. Denk aan zout, etiketteren, Specsplaza, Riskplaza en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 

Meer informatie

Wiepkje Colijn, colijn@nbov.nl, 0182 69 30 30.

 
Artikelen / Voedselveiligheid
Uw bedrijf onder de NVWA-loep: 11 punten om op te letten
Artikelen / Voedselveiligheid
2018: Waarop handhaafde de NVWA?
Artikelen / Voedselveiligheid
2018: Wat veranderde er in de wetten over voedselveiligheid?

Andere thema’s