Huurovereenkomst

In een huurovereenkomst komt een aantal zaken aan bod, zoals de locatie van het pand, de periode, bestemming, bijkomende kosten en natuurlijk de huurprijs. Er bestaan geen vormvereisten voor een huurovereenkomst of algemene voorwaarden: er gelden geen vaste regels over hoe deze eruit moeten zien of wat er exact in moet staan. Een huurovereenkomst kan zelfs mondeling worden overeengekomen.

 
 

Modelhuurovereenkomsten Verhuurders maken in de meeste gevallen gebruik van modelhuurovereenkomsten en algemene bepalingen die de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft opgesteld. Stem als huurder nooit direct in met een door de verhuurder voorgesteld ROZ-model. Omdat de ROZ een belangenvereniging van verhuurders is, zijn de bepalingen in deze modellen namelijk zo veel mogelijk ten gunste van verhuurders geschreven.  Mogelijk kunt u als huurder een ander en voor u gunstiger model uitonderhandelen, want ook de Raad van Detailhandel en de Rijksgebouwendienst (RGD) voorzien in modelhuurovereenkomsten. De Raad van Detailhandel biedt een huurdersvriendelijke huurovereenkomst. Het model van de RGD zit qua rechten en verplichtingen tussen deze twee modellen in.    Minimumduur Op grond van de wet geldt voor een huurovereenkomst van bedrijfsruimte een minimumduur van vijf jaar. Ook een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten, geldt voor een periode van

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV