Veelgestelde vragen over Informatieplicht Energiebesparing

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de Informatieplicht Energiebesparing, de meldingsplicht en de eHerkenning.

 
 

Algemeen

Moet ik voor al mijn locaties apart het eLoket invullen?
U moet voor elke locatie (winkels/filialen/productielocaties) waarvoor u een energierekening ontvangt, afzonderlijk bepalen of u moet voldoen aan de informatieplicht. Als u voor een locatie moet voldoen aan de informatieplicht, moet u voor die locatie het eLoket invullen.

Meldingsplicht

Ik heb een brief van de gemeente ontvangen dat ik meldingsplichtig ben. Wat moet ik doen?
Ga aan de hand van het stappenplan na of u echt meldingsplichtig bent. Bent u niet meldingsplichtig, neem dan contact op met de NBOV.

Mijn energiefactuur is zowel voor mijn woning als voor de bakkerij. Hoe bepaal ik of ik meldingsplichtig ben?
Trek het verbruik van uw woning af van het totale verbruik. Heeft uw woning geen aparte meter? Ga dan bij het NIBUD na wat het gemiddelde verbruik voor uw huishouden is en trek dit verbruik af van het totale verbruik. Dan houdt u het verbruik van de bakkerij over. U bent meldingsplichtig wanneer u meer dan 25.000 m3 of 50.000 kWh energie verbruikt. Valt u onder deze grens? Dan bent u niet meldingsplichtig. Ontvangt u van uw gemeente bericht dat u wél meldingsplichtig bent, dan kunt u bezwaar maken. Neem dan contact op met de NBOV. 

Moet ik aan beide verbruiksgrenzen voldoen om te bepalen of ik meldingsplichtig ben?

 • U bent meldingsplichtig wanneer u meer dan 25.000 m3 OF 50.000 kWh energie verbruikt.
 • Ligt het gasverbruik onder de grens, maar het elektriciteitsverbruik boven de grens, dan bent u meldingsplichtig.
 • Ligt het elektriciteitsverbruik onder de grens, maar het gasverbruik boven de grens, dan bent u meldingsplichtig. 

Hoe achterhaal ik of ik een type C-bedrijf ben?

 • Heeft u een milieuvergunning? Dan bent u een type C-bedrijf. De Informatieplicht Energiebesparing geldt dan niet voor u; uw gemeente benadert u op een andere manier over energiebesparende maatregelen.
 • Doorloop de AIM. Lukt dit niet, neem dan contact op met de NBOV. De uitslag van de AIM geeft aan of uw bedrijf type A, B, of C is:
  • Type A heeft geen meldingsplicht (vaak zijn dit winkels of filialen).
  • Type B heeft wel meldingsplicht, maar geen vergunning (de meeste bakkerijen). 
  • Type C heeft een milieuvergunning (meestal grotere of industriële bakkerijen); de Informatieplicht Energiebesparing geldt niet voor u, uw gemeente benadert u op een andere manier over energiebesparende maatregelen.

Ik krijg een foutmelding bij het invullen van mijn bedrijfstype in het eLoket. Wat moet ik doen?

Druk meerdere malen op 'Volgende'. Vaak verdwijnt dan de foutmelding en kunt u verder. Blijft de foutmelding terugkomen, neem dan contact op met de NBOV.

Wat wordt in het eLoket bedoeld met 'inrichting'?

Onder 'inrichting' verstaat het eLoket uw bedrijf. U vult hier de naam en rechtsvorm van uw bedrijf in, zoals het bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd.

eHerkenning

Maakt het uit welke leverancier ik voor de eHerkenning kies?
Nee, dat maakt niet uit. 

Ik loop vast bij het aanvragen van een eHerkenning. Wat nu?
Neem contact op met de leverancier van de eHerkenning. Op hun website vindt u de contactgegevens.

Welk betrouwbaarheidsniveau voor de eHerkenning (EH) heb ik nodig?
Om te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft u betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1) nodig.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV