bakker aan werk in bakkerij
 

Themacafés

In 2019 bestond het programma uit drie delen:

 1. Informatie personeel en arbeid
  Onze adviseurs op personeel- en arbeidsgebied gaan in op het in dienst nemen en houden van medewerkers:
  • Waar let u op bij aanname van nieuwe medewerkers?
  • Wat mag u wel en niet doen met privacygevoelige zaken?
  • Hoe past u de cao toe?
  • Hoe gaat u om met zieken?
  • Wat moet u doen bij problemen met een medewerker? 
 2. Ontwikkelingen in de cao
  De cao loopt eind maart 2019 af. Jos den Otter en Marie-Hélène Zengerink gaan in op de ontwikkelingen van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de bakkerijsector. 
   
 3. Welke zaken spelen bij u in de praktijk
  Tot slot is er volop gelegenheid om zaken te bespreken die u zelf naar voren brengt en ook te horen hoe uw collega’s omgaan met praktijksituaties.