bakker uitrollen deeg
 

Themacafés

De NBOV organiseert ieder voorjaar Themacafés door heel Nederland. Ondernemers kunnen daar in gesprek met voorzitter en directeur van de NBOV. 

In 2019 bestond het programma uit drie delen:

 1. Informatie personeel en arbeid
  Onze adviseurs op personeel- en arbeidsgebied gaan in op het in dienst nemen en houden van medewerkers:
  • Waar let u op bij aanname van nieuwe medewerkers?
  • Wat mag u wel en niet doen met privacygevoelige zaken?
  • Hoe past u de cao toe?
  • Hoe gaat u om met zieken?
  • Wat moet u doen bij problemen met een medewerker? 
 2. Ontwikkelingen in de cao
  De cao loopt eind maart 2019 af. Jos den Otter en Marie-Hélène Zengerink gaan in op de ontwikkelingen van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de bakkerijsector. 
   
 3. Welke zaken spelen bij u in de praktijk
  Tot slot is er volop gelegenheid om zaken te bespreken die u zelf naar voren brengt en ook te horen hoe uw collega’s omgaan met praktijksituaties.