bestuur tijdens ledenvergadering

Algemene ledenvergadering (ALV)

 

Alle leden van de NBOV vormen samen de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV komt jaarlijks in elk geval één keer bijeen. Tijdens die vergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid en de financiën in het afgelopen jaar. Ook worden de begroting en bijbehorende activiteiten voor komend jaar vastgesteld en benoemt de ALV de NBOV bestuursleden. Vóór de ALV worden het verslag van de laatstgehouden ALV en de financiële verantwoording op de website voor leden gepubliceerd.

Op dinsdagmiddag 9 april 2019 zijn NBOV-leden, ereleden en oud-ondernemersleden van harte welkom op ons kantoor in Gouda voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Tijdens de vergadering kijken we terug op het jaar dat achter ons ligt en nemen wij u uiteraard mee in de plannen van 2019. Aansluitend heffen wij graag met u het glas om de opening van ons vernieuwde kantoor te vieren. De afgelopen weken is het kantoorpand van de NBOV flink onder handen genomen. Het is nu weer helemaal van deze tijd! Na de opening is er voldoende tijd om met elkaar in gesprek te gaan en sluiten we af met een walking dinner.


Programma

14.30 uur – inloop en ontvangst met Goudse lekkernijen
15.00 uur – start algemene ledenvergadering
16.15 uur – pauze
16.45 uur – opening vernieuwde kantoorpand
17.45 uur – walking dinner
19.30 uur – einde

Verslag ALV NBOV - 17 april 2018

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

ALV aanmeldformulier