bestuur tijdens ledenvergadering

Algemene ledenvergadering (ALV)

 

Alle leden van de NBOV vormen samen de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV komt jaarlijks in elk geval één keer bijeen. Tijdens die vergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid en de financiën in het afgelopen jaar. Ook worden de begroting en bijbehorende activiteiten voor komend jaar vastgesteld. Vóór de ALV worden het verslag van de laatstgehouden ALV en de financiële verantwoording op de website voor leden gepubliceerd.

 

De ALV benoemt de NBOV bestuursleden. Wanneer bestuursleden worden gekozen of herkozen, kunnen NBOV-leden hun stem uitbrengen via deze website, een aantal weken voorafgaand aan de ALV.

 

Verslag ALV NBOV - 17 april 2018

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV