Coronavirus: werknemer blijft thuis

25 mrt 2020

 

Een van uw werknemers blijft thuis, bijvoorbeeld omdat hij in quarantaine zit, ziek is of voor zieke kinderen moet zorgen. Op deze pagina kunt u lezen in welke gevallen een werknemer dan recht heeft op doorbetaling van zijn loon, en wat u als werkgever kan of moet doen.

Werknemer blijft thuis omdat iemand in huis kucht, verkouden is en/of koorts heeft

In principe geldt op advies van de overheid dat de werknemer in dit geval thuis moet blijven. Maar let op: dat geldt niet voor de cruciale beroepen. De bakkerijbranche behoort tot de voedselketen en daarmee tot de cruciale beroepen. De werknemer van de bakkerij (zowel productie als verkoop) die zelf niet ziek is, moet dus volgens de richtlijnen vanuit de overheid komen werken, want er is sprake van een cruciaal beroep. Voor de cruciale beroepen geldt dat de werknemer alleen thuis moet blijven als er daadwerkelijk koorts is. 

U neemt als bakkerondernemer daarin zelf een beslissing. Blijf hier ook met gezond verstand naar kijken: als de werknemer zelf ziek wordt (ook bij verkoudheid, kuchen maar zeker bij koorts), is de kans aanwezig dat er sprake is van corona en dat de overige personeelsleden worden besmet. 


Werknemer meldt zich ziek (onterecht) 

Helaas zijn er ook werknemers die misbruik maken van de situatie rondom de coronacrisis. Zij melden zich onder het mom van een verkoudheid ziek, terwijl u het vermoeden heeft dat er niks aan de hand is.

Doen:

  • Goed uitvragen wat er precies aan de hand is. Is iemand ziek of is het angst om te komen werken? Als uw werknemer angstig is, wijs er dan op dat u de maatregelen vanuit de overheid opvolgt. Stel de werknemer gerust. 
  • Regelmatig blijven bellen om te vragen hoe het gaat. Goed een vinger aan de pols houden.
  • Beslissen of u een bedrijfsarts gaat inschakelen. Een bedrijfsarts is de enige die kan vaststellen of de ziekmelding al dan niet terecht is. Op dit moment vinden er alleen telefonische consulten plaats en is er wegens enorme drukte een wachttijd. U hoeft bij een verkoudheid geen melding bij de bedrijfsarts of verzuimverzekeraar te doen (het mag uiteraard wel). Melden is alleen noodzakelijk als er sprake is van een ziekte die je normaal gesproken ook bij de verzuimverzekeraar/bedrijfsarts zou melden. 

Niet doen: 

  • Werknemer verplichten om te komen, zodat u zelf een beoordeling kan maken. Dit mag normaal gesproken juridisch gezien niet en is in deze tijd ook in strijd met de richtlijnen van RIVM en GGD.  

 

Werknemer is ziek

Als een werknemer ziek is en daarom in quarantaine moet, dan heeft hij recht op loon op grond van zijn arbeidsongeschiktheid. Eventueel kan de bedrijfsarts telefonisch contact opnemen om arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

 

Werknemer is (nog) niet ziek

Als een werknemer uit voorzorg, omdat hij mogelijk besmet zou kunnen zijn, in quarantaine moet, dan gaat deze situatie (nog) niet op. Er is dan immers (nog) geen sprake van ongeschiktheid ten gevolge van ziekte. Als de werknemer niet ziek is, dan geldt de hoofdregel dat een werknemer recht heeft op loon, tenzij de oorzaak van het niet werken voor rekening van de werknemer komt.

 

Werknemer behoort tot een van de risicogroepen

Tot de risicogroepen behoren onder andere: ouderen (70+), longpatiënten, diabetespatiënten en mensen met hart- en vaatziekten. Kwetsbare werknemers moeten naar huis worden gestuurd. Als een werknemer kwetsbaar is vanwege zijn gezondheid, dan valt hij onder de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. U meldt de werknemer ziek. Eventueel kan de bedrijfsarts telefonisch contact opnemen om de werknemer bij te staan.

 

Kinderen ziek

Als het kind van een werknemer het coronavirus heeft, kan zorgverlof opgenomen worden.

Voor het opnemen van zorgverlof geldt dat ‘noodzakelijk’ moet zijn dat de werknemer zelf voor het kind zorgt. Hier is sprake van een zeer specifieke situatie waarbij sprake is van een zeer besmettelijk virus waardoor het wel heel erg lastig wordt om iemand te vinden die voor het kind kan en wil zorgen. Als er niemand anders is die kan of wil zorgen voor het kind, dan is het dus noodzakelijk dat de werknemer zelf voor het kind zorgt en thuisblijft. Als de werknemer een partner heeft is het voor de hand liggend dat beide partners, als zij beide werken, de opvang gelijkmatig verdelen.

De werknemer kan kortdurend zorgverlof aanvragen voor maximaal 2 weken per jaar.  Tijdens het kortdurend zorgverlof geldt een loondoorbetalingsverplichting van 70% van het loon en volledige opbouw van vakantiedagen.

Als de werknemer langer voor het kind moet zorgen, dan zou hij tot maximaal 6 weken per jaar langdurend zorgverlof kunnen aanvragen. Tijdens het langdurend zorgverlof geldt geen loondoorbetalingsverplichting, maar de opbouw van vakantiedagen loopt wél door.

Artikelen / Branche
Ambachtelijke bakkers in landelijke dagbladen
Artikelen / NBOV
Corona: Protocol Verantwoord Winkelen
Artikelen / NBOV
Coronavirus: afspraken met werknemer
Artikelen / NBOV
Coronavirus: belastinguitstel
Artikelen / NBOV
Coronavirus: betalingen en lopende contracten