Coronavirus: voorzorgsmaatregelen

18 mrt 2020

 

Op deze pagina vindt u informatie over de voorzorgsmaatregelen die u als werkgever moet treffen rondom het coronavirus, zodat uw medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken.

Moeten werkgevers voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Ja, in het algemeen geldt dat een werkgever moet zorgen dat hij zoveel mogelijk voorkomt dat zijn werknemers ziek worden of gewond raken door of vanwege het werk. Het is met andere woorden de verantwoordelijkheid van een werkgever om zijn medewerkers zo veilig mogelijk te laten werken. Als werknemers door het werk het risico lopen om besmet te raken met het coronavirus, dan is het aan de werkgever om al het mogelijke te doen om besmetting te voorkomen.


De werkgever zal in dit geval minimaal aan de door het RIVM aanbevolen maatregelen moeten naleven om aan zijn zorgplicht te voldoen.

Artikelen / Branche
Ambachtelijke bakkers in landelijke dagbladen
Artikelen / NBOV
Corona: Protocol Verantwoord Winkelen
Artikelen / NBOV
Coronavirus: afspraken met werknemer
Artikelen / NBOV
Coronavirus: belastinguitstel
Artikelen / NBOV
Coronavirus: betalingen en lopende contracten