Coronavirus: verlof intrekken

18 mrt 2020

 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders om niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij het noodzakelijk is. Hoe gaat u om met een werknemer die zijn verlofopname wil cancelen, omdat zijn vakantie niet kan doorgaan? 

Verlof wordt in beginsel vastgesteld overeenkomstig de wens van de werknemer, ook als de werknemer de verlofperiode wil wijzigen. Wil de werkgever dit afwijzen, dan moet de werkgever hier wel een gewichtige reden voor hebben. Indien de werkgever het verlof heeft goedgekeurd en daarvoor vervanging heeft geregeld, kan dat een gewichtige reden voor de werkgever zijn om niet in te stemmen met het wijzigen van de verlofperiode. Het puur vasthouden aan het verstrekte verlof omdat het nu door de verminderde omzet als gevolg van het coronavirus wel goed uitkomt, is geen gewichtige reden. Maar let op: als de werkgever hier een harde opstelling hanteert, hoeft deze er niet op te rekenen dat werknemer in de toekomst nog bereidwillig is. 

Artikelen / Branche
Ambachtelijke bakkers in landelijke dagbladen
Artikelen / NBOV
Corona: Protocol Verantwoord Winkelen
Artikelen / NBOV
Coronavirus: afspraken met werknemer
Artikelen / NBOV
Coronavirus: belastinguitstel
Artikelen / NBOV
Coronavirus: betalingen en lopende contracten