Coronavirus: tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) of ontslag

25 mrt 2020

De werktijdverkortingsregeling is op 17 maart 2020 ingetrokken. Deze wordt vervangen door de nieuwe tegemoetkomingsregeling tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Op deze pagina leest u welke gegevens u kunt bijhouden om de aanvraag van die regeling straks te vergemakkelijken. Daarnaast wordt uitgelegd of u werknemers kunt ontslaan als u door het coronavirus minder werk heeft.

Werktijdverkorting vervangen door nieuwe tegemoetkomingsregeling

De werktijdverkorting regeling is op 17 maart 2020 om 18.45 uur ingetrokken en kan niet meer worden gebruikt. In de plaats van deze regeling wordt gewerkt aan een nieuwe tegemoetkomingsregeling: NOW. De inhoud van die nieuwe regeling is op hoofdlijnen bekend. Let op! De Rijksoverheid heeft laten weten dat het streven is om de regeling binnen twee weken (!) bekend te maken.

 

Met de tegemoetkomingsregeling moeten werkgevers en werknemers sneller geholpen kunnen worden. De regeling houdt kort gezegd in dat aan werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies (let op, bij werktijdverkorting ging het om minimaal 20% minder werk) en die de lonen ten volle (voor 100%) doorbetalen een tegemoetkoming kunnen krijgen. De tegemoetkoming is gelijk aan een deel van de loonsom, afhankelijk van het verwacht omzetverlies. Werkgevers kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

 • De regeling gaat ook gelden voor werknemers met een 0-urencontract en voor oproepkrachten.
 • De regeling stelt wel voorwaarden:
 1. Werkgevers mogen géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor werknemers gedurende de periode waarover zij tegemoetkoming ontvangen;
 2. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers, zoals hiervoor is vermeld, volledig door.
 • De regeling kan worden aangevraagd bij het UWV voor een periode van drie maanden. Deze periode kan eenmalig worden verlengd met nog een keer drie maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden worden gesteld.
 • Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij het UWV kunnen worden ingediend, stellen wij u onmiddellijk op de hoogte.
 • Aanvragen om werktijdverkorting die vóór 17 maart 2020, 18.45 uur zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld, worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe regeling (een nieuwe aanvraag is dan dus niet nodig) wel wordt aanvullende informatie opgevraagd bij de indieners.


Voor nu is het belangrijk om goed bij te houden:

 • hoeveel uren uw werknemers wel en hoeveel uren uw werknemers niet hebben gewerkt
 • welk bedrag u hen aan loon hebt uitbetaald
 • met welke omzetdaling u te maken hebt

Als u dat op een rijtje hebt wanneer de nieuwe regeling in werking treedt, kan de aanvraag zo snel mogelijk de deur uit.  

Kan ik in verband met de coronacrisis de arbeidsovereenkomst met een werknemer voor of tijdens de proeftijd beëindigen?

Dat kan als zowel voor als tijdens de proeftijd aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst
 2. er is een proeftijd overeengekomen
 3. het contract heeft een duur van méér dan zes maanden

De werknemer kan (afhankelijk van zijn opgebouwde rechten) ww krijgen. Ook als u vóór start van de proeftijd beëindigd. De werknemer hoeft hiervoor niet daadwerkelijk gestart te zijn, dit mag ook voor aanvang van de arbeidsovereenkomst.

Mag ik werknemers ontslaan als ik door het coronavirus minder werk heb?

Ja, dat kan. Als sprake is van structurele werkvermindering, dan is dat reden voor ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen. De werkgever kan natuurlijk proberen om met werknemers in onderling overleg afspraken te maken over beëindiging van hun dienstverband. Als dat niet lukt, dan zal de werkgever aan het UWV toestemming moeten vragen om de voorgedragen werknemer of werknemers te ontslaan.


De werkgever zal zich daarbij wel gewoon aan de geldende regels voor een bedrijfseconomisch ontslag moeten houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij het afspiegelingsbeginsel moet hanteren, dat hij moet aantonen dat sprake is van werkvermindering en dat de prognose is dat op korte termijn geen herstel van de situatie zal optreden.


Als de werkgever aan alle criteria heeft voldaan, geeft het UWV aan de werkgever toestemming om de voorgedragen werknemers te ontslaan. De werkgever zal dan nog wel de (overgebleven) opzegtermijn in acht moeten nemen. Als een werkgever afscheid moet nemen van meer dan twintig mensen, dan moet hij ook nog met de vakbonden overleggen. Bovendien zal hij aan de ontslagen werknemers de transitievergoeding moeten betalen.


Vanwege de vaak acute - en vermoedelijk en hopelijk - kortdurende situatie bij corona is aanvragen van werktijdverkorting ook het overwegen waard.

Artikelen / Branche
Ambachtelijke bakkers in landelijke dagbladen
Artikelen / NBOV
Corona: Protocol Verantwoord Winkelen
Artikelen / NBOV
Coronavirus: afspraken met werknemer
Artikelen / NBOV
Coronavirus: belastinguitstel
Artikelen / NBOV
Coronavirus: betalingen en lopende contracten