Coronavirus: NOW: Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid

07 jul 2020

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis.

 
 

Hieronder geven wij kort aan wat de regeling inhoudt. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De NOW vraagt u aan via het UWV met dit aanmeldformulier.

 

NOW 2.0

De NOW 2.0 is de verlenging van de eerdere NOW. Deze NOW 1.0 was voorzien voor drie maanden, maar door de aanhoudende coronacrisis is deze verlengd en licht gewijzigd. De maatregel is met vier maanden verlengd en heeft een opslag voor werkgeverskosten van 40% in plaats 30%. De regeling kan per 6 juli worden aangevraagd bij het UWV.

Voor de ingangsdatum geldt dat er gekozen kan worden voor een startdatum van 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Als u al gebruik maakte van de NOW 1.0, moet de periode hier direct op aansluiten. Ook bij de NOW 2.0 krijgt u een voorschot van 80% van de loonsom. Bij de definitieve vaststelling wordt 90% genomen.

Ook voor de NOW 2.0 geldt dat bewezen moet worden dat er sprake was van een omzetdaling van meer dan 20%. Voor de loonsom wordt maart 2020 gebruikt als peildatum. Als de omzet of loonsom achteraf anders blijkt, zal er een correctie volgen op het voorschot. Na afloop van de subsidieperiode dient u een definitieve opgave van de omzet in met een accountantsverklaring. Subsidies uit andere coronamaatregelen, zoals TOGS en TVL, hebben invloed op uw omzet en daarmee op de hoogte van de subsidie.

Als u gebruik maakt van de NOW 2.0 is daaraan voor u een inspanningsverplichting gekoppeld om ten behoeve van uw medewerkers aan om- en bijscholing te doen.

Tijdens de NOW is het mogelijk om medewerkers te ontslaan. Dit kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie. Neem als u ontslag overweegt altijd eerst contact op met de NBOV door te mailen po@nbov.nl of te bellen 0182 69 30 30.

 

NOW 1.0 (beëindigd per 6 juni 2020)

Het eerste gedeelte van de NOW kon worden aangevraagd t/m 5 juni 2020.

 

Overige financiële regelingen

Naast de NOW heeft de overheid nog meer financiële regelingen. Hier vindt u een overzicht van de regelingen

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV