Coronavirus: medewerker blijft thuis

07 jul 2020

 

Een van uw werknemers blijft thuis, bijvoorbeeld omdat hij in quarantaine zit, ziek is of voor zieke kinderen moet zorgen. Op deze pagina kunt u lezen in welke gevallen een werknemer dan recht heeft op doorbetaling van zijn loon, en wat u als werkgever kan of moet doen.

 
 

Algemeen: Medewerker belt dat hij wil thuisblijven met betrekking tot corona

Om te bepalen of de medewerker ziek is of enkel klachten heeft vraagt u de medewerker het volgende: “Voel je je met deze klachten zo ziek dat je niet kunt werken?” Als dit het geval is, meldt de medewerker zich ziek. Als dit niet het geval is, blijft de medewerker thuis vanwege overheidsmaatregelen. In geval van ziekte betaalt u het loon bij arbeidsongeschiktheid door (volgens cao). In het geval van klachten, betaalt u het loon volledig door (vanwege de overheidsmaatregelen). Hieronder hebben wij per situatie aangegeven wat u kunt doen indien van toepassing. 

 

Medewerker heeft klachten die horen bij het coronavirus

Medewerker blijft thuis en laat zich testen. Er is geen onderscheid meer voor cruciale beroepen. De uitslag van de test volgt meestal na twee werkdagen. De medewerker hoeft de uitslag van de test niet te delen. Als u twijfelt aan de uitslag of ziekmelding van de medewerker, kunt u de medewerker doorsturen naar de bedrijfsarts. U betaalt het loon volledig door, omdat de medewerker thuis moet blijven vanwege een overheidsmaatregel.

 

Medewerker is ziek vanwege coronaklachten

Als een medewerker ziek is (ongeacht of dit komt door corona), dan heeft hij recht op loon bij Eventueel kan de bedrijfsarts telefonisch contact opnemen om arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

 

Medewerker meldt zich ziek (onterecht)

Helaas zijn er ook werknemers die misbruik maken van de situatie rondom de coronacrisis. Zij melden zich onder het mom van een verkoudheid ziek, terwijl u het vermoeden heeft dat er niks aan de hand is.

Doen:

  • Goed uitvragen wat er precies aan de hand is. Is iemand ziek of is het angst om te komen werken? Als uw werknemer angstig is, wijs er dan op dat u de maatregelen vanuit de overheid opvolgt. Stel de werknemer gerust. 
  • Regelmatig blijven bellen om te vragen hoe het gaat. Goed een vinger aan de pols houden.
  • Beslissen of u een bedrijfsarts gaat inschakelen. Een bedrijfsarts is de enige die kan vaststellen of de ziekmelding al dan niet terecht is. Op dit moment vinden er voornamelijk telefonische consulten plaats en is er wegens enorme drukte een wachttijd. U hoeft bij een verkoudheid geen melding bij de bedrijfsarts of verzuimverzekeraar te doen (het mag uiteraard wel). Melden is alleen noodzakelijk als er sprake is van een ziekte die je normaal gesproken ook bij de verzuimverzekeraar/bedrijfsarts zou melden. 

Niet doen: 

  • Werknemer verplichten om te komen, zodat u zelf een beoordeling kan maken. Dit mag normaal gesproken juridisch gezien niet en is in deze tijd ook in strijd met de richtlijnen van RIVM en GGD.  

 

Huisgenoot medewerker heeft klachten

De huisgenoot blijft thuis en laat zich testen. Als de klachten van de huisgenoot ernstig zijn (koorts en/of benauwdheidsklachten) blijven alle huisgenoten, dus ook de medewerker zonder klachten, thuis (gezinsquarantaine) tot de testuitslag bekend is. Ook hierin wordt geen onderscheid meer gemaakt bij cruciale beroepen. U betaalt het loon volledig door.

 

Huisgenoot medewerker is positief getest

Medewerker blijft twee weken thuis (gezinsquarantaine) en laat zich testen. Er is geen onderscheid meer voor cruciale beroepen. Het is voor cruciale beroepen (zoals het bakkersbedrijf) wel mogelijk om in overleg met de GGD en de bedrijfsarts een uitzondering te maken. De medewerker moet dan wel klachtenvrij zijn. U betaalt het loon van de medewerker volledig door.

 

Medewerker valt onder risicogroep

Medewerker komt werken. Ook hierin bestaat geen onderscheid meer voor cruciale beroepen. In het begin bleven zij thuis, maar het virus is nu zodanig onder controle, dat ook zij weer naar het werk kunnen. U moet wel extra zorg besteden aan een veilige omgeving voor de medewerker. Het waarborgen van de algemene richtlijnen is hierbij voldoende. Daarnaast is de medewerker hier privé zelf verantwoordelijk voor. Het RIVM heeft voor deze doelgroep adviezen opgesteld.

 

Kind(eren) ziek

Dan geldt hetzelfde als voor andere huisgenoten. In overleg met de GGD wordt bepaald of het kind wel/niet getest moet worden. Als de huisarts en GGD van mening zijn dat het kind moet worden getest, blijft het gezin in afwachting daarvan thuis. Als er geen aanleiding is voor een test, kan de medewerker komen werken. Als de test positief is, blijft het gezin thuis in quarantaine. U betaalt het loon in deze situaties volledig door.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV