Coronavirus: financiële maatregelen overheid

24 mrt 2020

Het kabinet treft vanwege het coronavirus voor miljarden euro’s aan uitzonderlijke economische maatregelen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor bedrijven en zzp’ers op te vangen. Hieronder een kort overzicht van de maatregelen die van belang kunnen zijn voor de ambachtelijke bakkerijsector.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Een ondernemer die minimaal 20% omzetverlies verwacht, kan bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies.

 • UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.
 • Voorwaarde: in de subsidieperiode mag geen personeel ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen.
Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en gemeenten

Tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud:

 • aanvulling inkomen tot sociaal minimum
 • hoeft niet te worden terugbetaald
 • geen vermogens- of partnertoets

Ondersteuning kan in deze tijdelijke regeling ook in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

 

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes 

Belastingdienst

 • Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
 • Als ondernemers niet op tijd betalen, hoeven zij eventuele verzuimboetes niet te betalen. De ondernemer hoeft bovendien niet meteen bewijsmateriaal mee te sturen; daar krijgt hij langer de tijd voor.
 • De invorderingsrente (die normaal ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
 • Het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet past de belastingrente zo snel mogelijk aan.
 • Ondernemers die bijzonder uitstel van betaling krijgen, hoeven niet langer een aanvullende verklaring met bewijs te sturen. 

Op deze pagina leest u meer over de versoepeling uitstel van betaling belasting.

 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.
 • Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. 
 • Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Ondernemingen die problemen hebben om bankleningen en bankgaranties te krijgen, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

 • Voorstel is het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.
 • Met de GO helpt EZK het mkb en grote ondernemingen met een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming).
 • Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Compensatieregeling: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

 • De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden.
 • Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom voor deze bedrijven op korte termijn met een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro. 
 • Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen.
Waar kunnen ondernemers terecht?
 • Regelingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  en gemeenten: deze worden zo spoedig mogelijk opengesteld, informatie volgt.
 • Belastingmaatregelen: Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.
 • Garantie Ondernemersfinanciering (GO): uw bank.
Meer informatie

Andere vragen over het coronavirus? Kijk op:

Artikelen / Branche
Ambachtelijke bakkers in landelijke dagbladen
Artikelen / NBOV
Corona: Protocol Verantwoord Winkelen
Artikelen / NBOV
Coronavirus: afspraken met werknemer
Artikelen / NBOV
Coronavirus: belastinguitstel
Artikelen / NBOV
Coronavirus: betalingen en lopende contracten