Coronavirus: financiële maatregelen overheid

07 jul 2020

Het kabinet treft vanwege het coronavirus voor miljarden euro’s aan uitzonderlijke economische maatregelen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor bedrijven en zzp’ers op te vangen. Hieronder een kort overzicht van de maatregelen die van belang kunnen zijn voor de ambachtelijke bakkerijsector. De financiele maatregelen van de overheid zijn op 30 juni 2020 geactualiseerd en uitgebreid. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

De voorwaarden van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zijn bekend. Op deze pagina leest u wat de regeling in grote lijnen inhoudt

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 1 en 2)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en gemeenten

De voorwaarden voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn gepubliceerd. Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. Voor het verkrijgen van een lening kan het vermogen wél worden getoetst. Meer informatie vindt u hier

De Tozo zou eind mei 2020 aflopen, maar de regeling krijgt een verlenging van drie maanden. De verlengde regeling Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 31 augustus 2020. Lees er hier meer over.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van vaste lasten.  Als u in aanmerking kwam voor de TOGS-regeling dan kunt u ook gebruikmaken van de TVL-regeling. U kunt de TVL alleen aanvragen als u zelf produceert en een winkel heeft. Daarnaast moet u meer dan 30% omzetverlies in de winkel hebben en zijn uw vaste lasten minimaal € 4.000 in de periode juni t/m september 2020.  

Let op! De TVL-regeling is van invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. De regeling kan tot en met 30 oktober 2020 worden aangevraagd. De meest actuele informatie over deze regeling vindt u op de RVO-site

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

 • De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden.
 • Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom voor deze bedrijven op korte termijn met een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro. 
 • U komt in aanmerking als u voldoet aan de voorwaarden met één van de in de regeling vastgestelde SBI-codes. De NBOV doet in Den Haag wel een beroep op de eerlijke toepassing van de regeling. 

Lees ook: TOGS-regeling: wat u kunt doen

Deze regeling is gesloten. Hiervoor in de plaats is de TVL-regeling gekomen. 

 

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes 

Belastingdienst

 • Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
 • Als ondernemers niet op tijd betalen, hoeven zij eventuele verzuimboetes niet te betalen. De ondernemer hoeft bovendien niet meteen bewijsmateriaal mee te sturen; daar krijgt hij langer de tijd voor.
 • De invorderingsrente (die normaal ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
 • Het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet past de belastingrente zo snel mogelijk aan.
 • Ondernemers die bijzonder uitstel van betaling krijgen, hoeven niet langer een aanvullende verklaring met bewijs te sturen. 

Op deze pagina leest u meer over de versoepeling uitstel van betaling belasting.

 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.
 • Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. 
 • Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

 

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Ondernemingen die problemen hebben om bankleningen en bankgaranties te krijgen, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

 • Voorstel is het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.
 • Met de GO helpt EZK het mkb en grote ondernemingen met een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming).
 • Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

 

Waar kunnen ondernemers terecht?

Onderstaand document laat zien waar u terecht kunt.

Overzicht noodpakket voor banen en economie

Meer informatie

Andere vragen over het coronavirus? Kijk op:

Artikelen / Branche
Ambachtelijke bakkers in landelijke dagbladen
Artikelen / NBOV
Blijf scherp op werken in de 1,5 meter-samenleving!
Artikelen / NBOV
Coronavirus: Bakkers Pensioenfonds
Artikelen / NBOV
Coronavirus: belastinguitstel
Artikelen / NBOV
Coronavirus: betalingen en lopende contracten
pagina