Corona: Protocol Verantwoord Winkelen

26 mrt 2020

Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een algemeen protocol Verantwoord Winkelen opgesteld. Wij hebben hieraan branchespecifieke punten toegevoegd. Wij doen een dringend beroep op alle ondernemers in de bakkerijbranche om dit protocol na te leven! Zo voorkomen we met elkaar dat er nog strengere maatregelen worden genomen. 

Protocol Verantwoord Winkelen Bakkerij

Posters

Gebruik onderstaande posters om de richtlijnen te communiceren naar uw klanten. Hang de richtlijnen aan de buitenkant van uw winkel en herhaal dit binnen.

Posters maatregelen corona - wij blijven bakken1

Posters maatregelen corona - wij blijven bakken2

Poster maatregelen corona EZK - bakker

Posters maatregelen corona EZK

Poster hier winkelen wij verantwoord