Opgebroken straat? Denk aan (voedselveilig) laden en lossen

21 nov 2018

Wanneer de straat bij uw bedrijf wordt opengebroken of opnieuw ingericht, pakt dit niet altijd even goed uit voor uw bakkerij en voor de voedselveiligheid van uw product. Regelmatig ontvangt de NBOV vragen over het openbreken van de straat of het herinrichten daarvan. Soms kunt u bezwaar maken, of heeft u recht op nadeelcompensatie. De NBOV zet op een rijtje wat u kunt doen.

 
 

Ook bij een opengebroken straat moet u voedselveilig kunnen laden en lossen: u moet zorgen dat uw producten veilig van A naar B komen. Voor levensmiddelenbedrijven, zoals de bakkerij, gelden regels voor de voedselveiligheid en de levensmiddelenhygiëne.  In de bijlagen van Europese hygiënewetgeving (EC852/2004) staan daarvoor specifieke eisen. Bijlage II, hoofdstuk IV en IX bevat een aantal artikelen over vervoer en de bewaring van levensmiddelen. De hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij geeft de Nederlandse invulling voor deze artikelen. Wanneer u bakkerijproducten over grotere afstanden via de openbare weg verplaatst, buiten het vervoermiddel en het afleverpunt, wordt de kans op besmetting met stof, micro-organismen en ander vuil groter. Door zo dicht mogelijk op de gevel, bij de deur, te laden en lossen, borgt u de veiligheid van uw product. Dit is nodig, omdat een bakkersbedrijf in het mkb meestal geen laad- en losperrons met dockingunits heeft, zoals

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV